Prisliste

Med en automatisert og effektivisert drift er priser som panoramaflyfoto.no tar for et hvert oppdrag tilhørende lavpris segmentet. Video + bilde materialet leveres i original rå-format (uten bearbeidelser), og per CD/DVD plate/USB Minne penn. (redigering kan utføres, men mot et mindre tillegg).

Send en henvendelse til e post/mail adressen: post-elt@online.no, for oversending av prislisten.