Betingelser

Definisjoner:
Firma, her =www.panoramaflyfoto.no
kunde=forbruker, eller et foretak/organisasjon

En ordre består av 4 ledd:
1. kundehenvendelse til firma, inkluderende kundens mobiltelefon nummer
2. bekreftelse fra firma til kunde med ordre nummer/kode
3. sikkerhets analyse(-r), detaljbeskrivelser av oppdrag, og dato for igangsetting
4. oppdrag gjennomført og materialet er overlevert kunden.

En ordre er ikke igangsatt/satt i virke under punkt 1. Et oppdrag kan ikke gjennomføres tidligst før punkt 3 er igangsatt og er under utbedring, før punkt 4. Stadiet før dette, er punkt 2 som inntrer etter mottatt kunde henvendelse. En hver henvendelse vil få et unikt kode oppdrags nummer. Der firmaet har mottatt en kunde henvendelse, vil en bekreftelse for henvendelsen bli returnert til kunden sin opplyste e post adresse, hvor den unike ordre koden er opplyst. Dersom kunden ønsker oppdrag utført, henstilles kunden å skrive en tekstmelding til mobiltelefon nr. <46 68 48 16>, der koden tastes inn, og er kun meldingens innhold. Kunden mottar en bekreftende melding: «Ønsket oppdrag er mottatt. Mvh www.panramaflyfoto.no.

Fra dette tidspunkt og etter punkt 3, vil en rekke funksjoner fra firmaets side bli igangsatt, blant annet for å sikre at oppdragets validitet i henhold til Luftfartstilsynet sitt regelverk for RPAS-drone operatør. Det vil også bli innhentet mer detaljert informasjon om oppdragets art, kundens ønsker og begrensinger/forutsetninger. Når oppdraget er sikkerhetsklarert, er i henhold til kunden sine ønsker, starter punkt 4, etter angivelig og avtalt oppsatt dato for utførelse av oppdraget i samråd med kunden. Angivelig, fordi naturen ofte setter inn begrensinger og tjenester utført med droner er ikke forsvarlig å kunne utføre grunnet sikkerheten. Når punkt 4 er ferdig utført er oppdraget gjennomført.

AVBESTILLING / annullering av oppdrag:
Etter Lov om angrerett – for privatrettslige kunder (ikke firma/organisasjoner) kan en inngått avtale avbrytes/opphøre innen 14 dager etter at punkt 2 er gjennomført, fra kundens side.