Impressum (LES!)

PANORAMAFLYFOTO.NO act DronePhoto
IMPRESSIUM

Selskapets forretningsadresse:
Østre Erkleivvei 374, Norge
Tel: (+47) 466 84 816 (MERK: Telefontid: Man til Fred kl. 13.30 – 17.00)
E post adresse: elt@online.no
Daglig leder: Tage Andersson
Verneting: Kristiansand tingrett
Organisasjons nr.: 917 706 417 Impressum
Bank konto nr.: 9710.22.90 201
Luftfart Tilsynets sertifiserings nr.:
(RPAS) RO1-392/205-NO (til 1.1.21)

Ansvars forsikring /Person/gjenstand:
Avtaleselskap:
HDI Global Specially SE Sverige filial
P.O. Box 22085, S-104 22 Stockholm, Sweden, Tel +46 8 617 54 00

Policy no.: GA1055717
Gyldig og etablert ansvars forsikrings vilkår for ubemannede luftfartøy
Form: Third Party Legal Liability
Combined Single Limit: Sum Insured NOK 7.500.000 according to EC directive EC 785/2004.
(Denne ansvarsforsikring er minstekrav for operative drone operatører, fastsatt av Luftfarts Tilsynet (LT)).

© Copyright
Alle rettigheter tilhører panoramaflyfoto.no (senere benevnes med, firmaet). Tekst, bilder, grafikk, lyd, animasjoner og videomateriale, samt enhver sammenstilling av ovennevnte på firmaets nettsider er opphavsrettslig beskyttet materiale og/eller beskyttet på annen kommersiell måte. Innholdet på disse nettsidene kan ikke, i næringsøyemed, privatøymed, kopieres, spres, endres eller gjøres tilgjengelig offentlig og for tredjepart. Enkelte av firmaets nettsider inneholder også bilder/videomateriale hvis rettigheter tilhører tredjepart med sine © Copyright rettigheter.

Varemerker
Med mindre annet er uttrykkelig spesifisert, er alle varemerker på firmaets nettsteder beskyttet i henhold til Varemerkeloven. Dette gjelder spesielt for firmaets varemerker, skrifttyper, firmalogo og emblemer. Panoramaflyfoto.no har full opphavs- og eiendomsrett samt alle andre rettigheter til alle varemerker, logoer, figurmerker, ordmerker samt designelementer som benyttes på våre nettsider.

Ansvar
Dette nettstedet er sammenstilt med stor forsiktighet. Uavhengig av dette kan firmaet ikke innestå for nøyaktigheten av den informasjon som gjøres tilgjengelig. Firmaet fraskriver seg dermed og med dette ett hvert og alt ansvar for tap eller skade som, direkte eller indirekte, er et resultat av bruken av dette nettstedet, med mindre firmaet har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

Personvern
Bruk av vår nettside skjer vanligvis uten å oppgi personlig informasjon. Så vidt personlig data (for eksempel navn, adresse eller e-postadresse) samles på våre sider, skjer dette alltid, så langt det er mulig, på frivillig basis. Vi vil ikke dele en kunde sin personidentifikasjon til tredjepart uten at det foreligger kunden sin uttrykkelige samtykke. I tillegg gjør vi oppmerksom på at dataoverføring over Internett (som for eksempel ved kommunikasjon via e-post) kan ha sikkerhetshull. Det betyr at et vanntett datavern mot innsyn fra tredjepart er umulig. Vi fordømmer herved uttrykkelig tredjeparts utnyttelse av kontaktdata, som er offentliggjort i henhold til impressumplikten, til distribusjon av uønsket reklame- og informasjonsmateriell. Operatørene av disse sidene forbeholder seg uttrykkelig retten til å gå til rettslige skritt ved eventuell oppdagelse av distribusjon av uønsket reklame og annen salgsfremmende informasjon som for eksempel spam e-post. Firmaet opprettholder sin interesse for å kunne motta, ta i bruk for eget øyemed, ett hver signatur avtrykk ved sidebesøk som avgis med, for eks. Cookies.

Lisens merknad
Det opphavsrettslige beskyttede materiale som befinner seg på dette panoramaflyfoto.no nettstedet, for eksempel patenter, varemerker og annet beskyttet materiale, er beskyttet under relevant lovgivning og tilhører firmaet, eller dens lisensgivere. Dette nettstedet, eller bruken av dette nettstedet, gir ingen lisens eller samtykke til bruk av det beskyttede materiale som tilhører panoramaflyfoto.no, eller tredjepart.