Se hvordan DJI sin Point Of Interest (POI) funksjon fungerer i praksis