RPAS godkjenning!

RPAS=Remotely Piloted Air System, (N) ubemannet luftfartsfartøy, DRONE

Så kom dagen hvor Luftfartstilsynet (LT) gir panoramaflyfoto.no RPAS sertifisering som er en operatørløyve for kommersielt foto/video tjenester.

Kundens sikkerhet er om foretaket innehar operatørløyve, og gir sikkerhet for at de forskrifter som finnes for RPAS virke følges.

Dette er utdrag fra luftfartstilsyne ang RPAS:

«Dersom fartøyet benyttes for en eller annen form for nytteflyging, å gjøre en jobb eller tilby en tjeneste, som for eksempel bilder for salg, regnes det som ubemannet luftfart. Operasjonene er da per definisjon et luftfartøy og Luftfartsloven med tilhørende forskrifter blir gjeldene. Dette betyr at det da kreves en operatørtillatelse fra luftfartstilsynet og ansvarsforsikring. Avhengig av hvor komplekst system du skal benytte må du utarbeide en komplett operasjonsmanual eller en forenklet manual.»

I tillegg kreves en ansvarsforsikring, min. 15 mill. NOK.

Panoramaflyfoto.no har tegnet ansvarsforsikring  hos :

W.R Berkely Ltd-WRB AV 14150 NO

Luftfartstilsynets logo